Hoeveel bedraagt de bijdrage per jaar

Je bijdrage voor 2018-2019 op basis van je gezinssamenstelling

Een volwassene draagt gemiddeld 320 euro bij om jaarrond te oogsten van begin april tot einde maart (met nadruk op april t/m december) inclusief kleinfruit in de zomer: aardbei vanaf half mei-juli, besjes vanaf juni-juli, framboos en braam van juli-september. Gemiddeld, want de bijdrage mag variëren tussen de 300 en 340 euro pp naargelang de financiële draagkracht van het gezin.

Inbegrepen
Land Van Duwijck heeft een erg grote kleinfruitaanplant (10 X 50m) waar vorig jaar per VE (volwassen equivalent) per week een bakje van 125gr frambozen/braam kon geplukt worden. Ook aardbei is aangeplant (bio-planten uit NL). Dit vraagt investering en arbeid en zo’n 20 euro ongeveer is voorzien als vergoeding voor dit deel van de oogst.

Niet inbegrepen
Bewaaraardappelen, ui, sjalot en look worden in 2018 beperkt geteeld op Land Van Duwijck. Na de goede ervaring met busselwortelen (vanaf juni t/m okt) wordt er dit jaar meer gezaaid om ook in nov en dec nog winterpeëen te hebben. Bewaaraardappelen, winterpeën en ui om op te slaan voor consumptie van januari tot maart kunnen worden bijbesteld al bij inschrijving op de website. Ze worden dan aan een eerlijke prijs aangekocht bij een collega boer bio of bio-in-omschakeling, die deze teelten graag wat grootschaliger wil doen.

Voor een kind ouder dan 4jaar bedraagt de bijdrage 14 euro maal de leeftijd voor een jaar. De bijdrage voor een 12-jarig kind is dan ook de helft van die voor een volwassene.

We zeggen dan ook dat een 12jarige in bijdrage en dus ook in oogstaandeel equivalent is aan 1/2e volwassene of 0.5 volwassen equivalent telt (0.5VE). Je gezinsgrootte wordt uitgedrukt in VE.

Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt geen vergoeding gevraagd.

Voor volwassen kinderen die nog ten laste zijn is ook een aangepast bedrag 288euro ipv 320 euro.(-10%).

Voor kinderen in co-ouderschap wordt de bijdrage gehalveerd (-50%) en voor studenten op kot wordt slechts 1/3e van de bijdrage aangerekend (=-66%).

Om de juiste hoeveelheid grond klaar te leggen, juiste hoeveelheid plantgoed, zaad en compost te bestellen en om zekerheid van inkomen te hebben is het belangrijk dat je inschrijft voor januari!

Het bedrag wordt betaald op het moment dat het landbouwseizoen aanvangt (eind jan) en dus 3 maand voor de eerste oogst (april). Het kan dus wel zwaar wegen op je huishoudelijke uitgaven in die maand. Is dat het geval dan kan je vragen om in 3 schijven te betalen, maar wel binnen het eerste kwartaal, dus voor eind jan, eind maart, eind mei. Dit brengt meer boekhouding te weeg en is dus te vermijden. Het is alleen bedoeld voor gezinnen die het totaalbedrag niet op de spaarrekening hebben staan.

Voor NIEUWE deelnemers kan de inschrijving tot eind februari en de betaling voor eind maart.  In geval van betaling in 3 schijven wordt dit dan 1ste voor eind maart, 2de voor eind april en 3de voor eind juni.

Je krijgt inzage in de boekhouding zodat je begrijpt waar alle centen naartoe gaan. Dit vindt plaats in december op de decembermeeting.
Werkdagen. Het eerste weekend van de maand houden we telkens werkdag waarop je kan meehelpen met de anderen. We eten dan ’s middags samen iets eenvoudigs.
Feesten. In april, juni en september is er ‘nieuwjaarsreceptie’, ‘zomerfeest’ en ‘oogstfeest’.

Er worden nog instapmomenten voorzien tijdens het jaar  zolang het volledige ledenaantal waarop de teelten berekend zijn nog niet bereikt is. De bijdrage wordt dan ook lager naarmate het jaar al gevorderd is. Meer info over  instap vanaf 1 juni

______________________________________________________________________________________________________________

In 2018 wordt een extra service uitgetest: de sinusitisservice. Je oogst in de lente, zomer en herfst zelf, in de winter wordt 11X een pakket klaargezet. Meerkost bovenop je zelfoogstdeelname is 20 euro/persoon en 1 euroXleeftijd voor je kind(eren). Voor je zelfoogstdeelname schrijf je in december/januari in, voor de sinusitisservice kan je dan tot einde zomer nog bij intekenen. meer hierover