Hoeveel bedraagt de bijdrage voor 2019-2020 (jaarrond)?

Je bijdrage voor 2018-2019 op basis van je gezinssamenstelling

Een volwassene draagt in 2019 gemiddeld 330 euro bij aan de werking om jaarrond te delen in de oogst vanaf begin april tot einde maart (met nadruk op april t/m januari) inclusief kleinfruit in de zomer: aardbei vanaf half mei-juli, besjes vanaf juni-juli, framboos en braam van juli-september, en wat extra verwenningen als meloen en physalis.
PRIJSVORK-PRINCIPE
Gemiddeld, want de bijdrage mag variëren tussen de 310 en 350 euro per volwassene naargelang de financiële draagkracht van het gezin. Het gemiddelde moet wel 330 euro per VE blijven, dus afwijkingen naar onder kunnen alleen mits anderen, wiens bijdrage afwijkt naar boven. Zo maken deze de toegankelijkheid van biologisch geteelde voeding meer toegankelijk voor bredere lagen van de bevolking, zonder hiermee het inkomen van de teler te hypothekeren, zelf ook een maatschappelijk kwetsbare groep (hard werken, weinig verdienen). 310 euro voor groenten en wat fruit is het minimum. Bent u lang afwezig dan kan u uw oogstaandeel gedurende die periode overdragen aan een ander, mits u dit meldt. U kan onderling dan zelf iets overeenkomen als vergoeding.

Inbegrepen
Land Van Duwijck heeft een erg grote kleinfruitaanplant (10 X 50m) waar vorig jaar per VE (volwassen equivalent) per week een bakje van 125gr frambozen/braam kon geplukt worden. Ook aardbei is aangeplant (bio-planten uit NL). Dit vraagt investering en arbeid en zo’n 25 euro ongeveer is voorzien als vergoeding voor dit deel van de oogst.

Niet inbegrepen
Bewaaraardappelen, ui, sjalot en look worden in 2018 beperkt geteeld op Land Van Duwijck. Er wordt net als in 2018 gezaaid om ook in nov en dec nog winterpeëen te hebben. Ajuin wordt voornamelijk geteeld voor oogst in de zomer en begin herfst. Aardappel idem dito.
Bewaaraardappelen, winterpeën en ui om op te slaan voor consumptie van januari tot maart kunnen worden bijbesteld al bij inschrijving op de website. Ze worden dan aan een eerlijke prijs aangekocht bij een collega boer bio of bio-in-omschakeling, die deze teelten graag wat grootschaliger wil doen.

Voor een kind ouder dan 4jaar bedraagt de bijdrage 14 euro maal de leeftijd voor een jaar. De bijdrage voor een 12-jarig kind is dan ook de helft van die voor een volwassene.

We zeggen dan ook dat een 12jarige in bijdrage en dus ook in oogstaandeel equivalent is aan 1/2e volwassene of 0.5 volwassen equivalent telt (0.5VE). Je gezinsgrootte wordt uitgedrukt in VE.

Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt geen vergoeding gevraagd.

Voor volwassen kinderen die nog ten laste zijn is ook een aangepast bedrag 288euro ipv 320 euro.(-10%).

Voor kinderen in co-ouderschap wordt de bijdrage gehalveerd (-50%) en voor studenten op kot wordt slechts 1/3e van de bijdrage aangerekend (=-66%).

Om de juiste hoeveelheid grond klaar te leggen, juiste hoeveelheid plantgoed, zaad en compost te bestellen en om zekerheid van inkomen te hebben is het belangrijk dat je inschrijft voor januari!

Het bedrag wordt betaald op het moment dat het landbouwseizoen aanvangt (eind jan) en dus 3 maand voor de eerste oogst (april). Het kan dus wel zwaar wegen op je huishoudelijke uitgaven in die maand. Is dat het geval dan kan je vragen om in 3 schijven te betalen, maar wel binnen het eerste kwartaal, dus voor eind jan, eind maart, eind mei. Dit brengt meer boekhouding te weeg en is dus te vermijden. Het is alleen bedoeld voor gezinnen die het totaalbedrag niet op de spaarrekening hebben staan.

Voor NIEUWE deelnemers kan de inschrijving tot eind februari en de betaling voor eind maart.  In geval van betaling in 3 schijven wordt dit dan 1ste voor eind maart, 2de voor eind april en 3de voor eind juni.

Je krijgt inzage in de boekhouding zodat je begrijpt waar alle centen naartoe gaan. Dit vindt plaats in december op de decembermeeting.
Werkdagen. Het eerste weekend van de maand houden we telkens werkdag waarop je kan meehelpen met de anderen. We eten dan ’s middags samen iets eenvoudigs.
Feesten. In april, juni en september is er ‘nieuwjaarsreceptie’, ‘zomerfeest’ en ‘oogstfeest’.

ENGAGEMENT:
je engageert je bij inschrijving om de instructies via mail op te volgen.
je engageert je om vooraf te betalen en -indien in 3 schijven- voor eind juni.
je engageert je om minstens 1 keer per jaar één dagdeel te komen meehelpen op een werkdag. Er zijn 10 werkdagen per jaar, telkens in het eerste weekend van de maand, van april t/m november. Je krijgt toegang tot een gedeelde spreadsheet waarop je je alvast opgeeft voor 1 datum. De werkdagen zijn een essentieel onderdeel van de csa-boerderij, om de werkzaamheden op schema te houden. Er zijn steeds verschillende werkjes voorzien, op maat van elkeen.
je engageert je om een mix te consumeren van arbeidsintensieve, populaire en gekende groenten, en van de minder gekende maar makkelijker te telen soorten.

Er worden nog instapmomenten voorzien tijdens het jaar  zolang het volledige ledenaantal waarop de teelten berekend zijn nog niet bereikt is. De bijdrage wordt dan ook lager naarmate het jaar al gevorderd is. Meer info over  instap vanaf 1 juni

______________________________________________________________________________________________________________

In 2019 wordt een extra service verdergezet: de sinusitisservice. Je oogst in de lente, zomer en herfst zelf, maar in de winter wordt 11X een pakket klaargezet. Meerkost bovenop je zelfoogstdeelname is 20 euro/persoon en 1 euroXleeftijd voor je kind(eren). Voor je zelfoogstdeelname schrijf je in december/januari in, voor de sinusitisservice kan je dan tot einde zomer nog bij intekenen. meer hierover