Bijdrage en aanbod per oogstaandeel voor 2021-2022?

Je bijdrage voor oogstaandeel 2021-2022

Veel uitleg omtrent de bijdrage versus het beoogde aanbod. Een hele boterham, vooral voor nieuwelingen. Dankzij de duidelijke titels kan je overslaan wat je al weet.

Even vooraf wat csa-jargon: Wat is VE?
1 bijdrage voor oogstaandeel voor een volwassene geeft recht op 1 volwassen-equivalent van de totale oogst, wat we afkorten als VE. Kinderen betalen een bedrag naargelang hun leeftijd. Voor een kind van 12 bedraagt de bijdrage (15 X 12) 180 euro dwz  de helft van een volwassen bijdrage, dus equivalent aan een halve volwassene. Dit kind heeft recht op 0.5 VE van de totale oogst (220VE). Een gezin kan dus een bijdrage doen voor bv.  2.7 VE. We gebruiken dit getal als er oogst moet verdeeld worden volgens duidelijke richtlijnen.

bijdrage voor oogstaandeel 1 VE 2020-2021

 

De resultaten van een bevraging van 80% van onze oogstaandeelhouders 2019 waren zeer bemoedigend. Hierbij enkele highlights:

 • Kwaliteit is top voor 81% van de leden !
 • 89% van de leden vindt het aanbod t.o.v. de bijdrage perfect of groot !
 • 65% van de leden eet 70% of meer van de dagen van de oogst van het veld
 • Maar veel mensen ervaren een oogstaandeel terecht als een boerderijaandeel, je deelt ook in het landschap, de dynamiek, het risico, het lief en het leed van een tuinbouwbedrijf.Vanaf 2020 zette CSA Land van Duwijck met 365euro/VE voor 50m² bewerkte grond/VE de stap naar een kostendekkend model, op minimale wijze, gebaseerd op 200VEs, mbv het afschrijven van infrastructuursinvesteringen op dubbele termijn als normaliter, seizoensarbeid aan 3euro/u meer dan het minimum en een bruto arbeidsinkomen voor de bedrijfsleidster dat stilaan dichter in de buurt komt van het minimum als zelfstandige (36000 voor 1800 uren dwz 20euro bruto/u).

Met dit bedrag zullen we verdergaan in 2021, mits indexering om gelijke tred te houden met inflatie en anciënniteit en een lichte verhoging. De indexering+verhoging betreft dit jaar 10euro, zijnde 2.8% om lonen en inkomen verder omhoog te krikken. Het bedrag voor kinderen is nog niet gestegen in 4 jaar tijd en wordt naar 2021 opgetrokken van 14 naar 15euro per leeftijdsjaar, voor kinderen vanaf 1 jaar. Dat is 5% op 4 jaar tijd.

48m² grond bewerkt waarvan 5m² kleinfruit en 5m² tunnelserre + 6m² per VE grond ‘in rust’ (ingezaaid met grasklaver, om te recupereren).

met inzet van

 • 144 EUR voor 8.5u werkuren als zelfstandige
 • 56 EUR algemene kosten
 • 33 EUR zaaigoed & plantgoed
 • 55 EUR medewerker voor 5,5 uur via gelegenheidsarbeid
 • 38 EUR vergoeding verslijt materiaal & infrastructuur
 • 15 EUR BTW
 • 7,5 EUR interest
 • mogelijks 3,5 euro voor app

WAT BIEDT HET LAND VAN DUWIJCK U HIERVOOR ?

-De kwaliteit die u gewoon bent

-Een ruim aanbod en verse seizoensproducten, een heel jaar rond

-Korte keten, geen verpakking

-Aardappelen in juli-september, plus enige kg’s bewaaraardappelen

-Ajuin, look en sjalot in lente en zomer

-zomerwortelen (bussels) van begin juni tot september en winterpenen tot eind december

-Plukplezier – als het weer mee zit

-zorg voor het landschap van uw streek : hagen/heggen, fruitboompjes en wilde bloemenstroken

-Een winter-service, waarbij uw groenten 10 x voor u klaarliggen, als u het plukken niet ziet zitten in de winter (mits supplement van 22 EUR per VE)

-wateropvangbekken
-meer kippen (omheind) voor mensen met ‘eierkaart’ (aparte bijdrage)
-een beter uitgebouwde snijbloementeelt voor de geïnteresseerde gezinnen (aparte bijdrage)

We werken gecontroleerd volgens het bio-lastenboek en dragen naast milieuzorg ook de leefbaarheid voor de ganse biosector hoog in het vaandel.  Heden zit de CSA in de periode van ‘omschakeling’, die voorafgaat aan het bio-label (nog tot eind nov 2020)


voor nieuwe mensen: het CSA & zelfoogst-PROFIEL

De bijdrage is afgestemd op deze gemiddelde oogst-aandeelhouder,
waar de meesten min of meer aan voldoen, de een al wat meer dan de ander:

-het gezin eet minimum 70% van het jaar van hetgeen het veld brengt, doorheen de 4 seizoenen en oogst een gevarieerde mix van klimaateigen soorten (makkelijke teelten) en mediterraanse tot tropische teelten (meer risico en meer zorgen), intensieve teelten en minder intensieve teelten. De boer voorziet telkens oogst voor 70-80-90% vd gezinnen naargelang de teelt en de tijd van het jaar, doordat niet iedereen altijd komt.

-Het zelfoogsten is voor de meeste van onze mensen een plezier in tijden van mooi weer en heeft versheid, keuzevrijheid, weinig voedselverspilling en verpakkingsloos winkelen als voordeel (t.o.v. bv pakketten). Oogsten en wassen kost meer tijd dan winkelen maar minder dan zelf telen. Ook het lezen van de wekelijkse update vraagt een beetje tijd. U bent minder enthousiast bij slecht weer, dat is zo.  De meeste van onze mensen houden ervan wekelijks buiten te komen bij mooi weer, maar het is en blijft een engagement bij muts- en laarzenweer. De smaak en het oogstplezier bij mooi weer krijgt u ervoor terug. De kwaliteit en het aanbod/prijs wordt goed tot heel goed bevonden.

-U past zich aan aan het seizoensaanbod dankzij wat creativiteit in de keuken en uw openheid voor het ontdekken van nieuwe smaken. U bent flexibel genoeg om bv  af en toe koolrabi te gebruiken in bloemkool-gerechten, suikerbrood ipv andijvie, u geniet bij wijze van spreken even erg van pastinaak als van tomaten in de zomer. U hecht aan een volle smaak. Geraak je in de ban van het veld, dan ga je door je engagement en creativiteit vanzelf meer groenten eten.

-U wil uw (klein)kinderen betrekken. U wil hen tonen hoe hun groenten deel uit maakten van een levende plant. Vaak gehoord is hoe kinderen na het mee geoogst te hebben, plots dingen gaan eten die ze voordien vies vonden. Tomaten blijken ineens ook lekkerder dan degene die ze kenden van de winkel.

-U eet al eens bij vrienden/familie, maar nodigt ook even vaak vrienden of familie uit.

-de smaak van vers, het onbespoten zijn, verpakkingsloze, het ecologische, de betrokkenheid tot het veld en de boerin(nen), het bijdragen aan de leefbaarheid vd biolandbouw, het educatieve, het primaire van het fourageren, de verbinding met je voeding, de ervaring van rust, vormen uw eigen pallet van motivatie voor dit engagement.

-u woont niet alleen graag agrarisch, u wil ook het platteland waar u woont mee ontwikkelen in de goeie richting, u verbindt zich met uw regio.

Twijfelt u over uw engagement tijdens de korte dagen, met vaak guur weer? Kies voor service in de korte dagen.
U hebt geen tijd met overschotten. U bent natuurlijk niet alleen. Er kan gekozen worden voor oogst-service als de dagen op zn kortst zijn. Dit noemen we de ‘winter-service’ . Boerin zet dan wekelijks groenten voor je klaar geoogst en gewassen, tegen vergoeding. Je kan zelf 10 dagen uitkiezen tussen 1 november en 1 maart die je goed uitkomen, je wordt goed gebrieft over de inhoud vh ‘pakket’. Daarnaast behoud je nog steeds je recht zelf bij te oogsten. Zelfoogsten in de zomer, en oogst-service in de winter, zeker het overwegen waard.  meer hierover

Bent u lang afwezig dan kan u uw oogstaandeel gedurende die periode overdragen aan een ander, mits u dit meldt. U kan onderling dan zelf iets overeenkomen als vergoeding. Jaarlijks maken een 5-tal gezinnen hiervan gebruik, soms met nieuwe aansluitingen tot gevolg. Een normaal gehalte aan afwezigheid is ingecalculeerd in de bedrijfsvoering en dus de bijdrage; Stel er gerust vragen over.

Betrokkenheid op het veld en de teelten

Een CSA berust op wederzijds vertrouwen. Betrokken zijn op het veld is de motor die de CSA ontwikkelt. De meewerkdagen van de CSA-netwerk vzw op Land van Duwijck zijn er om de betrokkenheid te vergroten en voeling te krijgen met het werk op het land. U wordt vriendelijk uitgenodigd hieraan eens per jaar deel te nemen gedurende een halve meewerkdag, dus 2.5u. De meewerkdagen gaan 6X door van april t/m nov, telkens op de eerste zondag vd maand.
U sluit zich met uw oogstaandeel ook automatisch aan bij het CSA-netwerk-vzw waarvan Land van Duwijck een afdeling is.

Kinderen in alle soorten en maten

Voor een kind bedraagt de bijdrage 15 euro maal de leeftijd voor een jaar.
De bijdrage voor een 12-jarig kind is dan ook de helft van die voor een volwassene.
Een kind van 18 zit aan 75% van een volwassenbijdrage.
Dit jaar wordt het aandeel voor een meerderjarige ten laste beperkt tot 77% van een volwassenbijdrage (ipv 90% vorig jaar) dus 265 euro (zelfde bedrag als 19jarige).
Daarnaast is er een aanpassing voor kinderen in co-ouderschap (-50%), kinderen op kot (265-66%), kinderen op kot en in co-ouderschap (265-84%) en sinds dit jaar ook meerderjarigen ten laste die veel vaker buitenshuis aanschuiven dan dat ze gasten meenemen voor de dis (265-50%).

We zeggen dan ook dat een 12jarige in bijdrage en dus ook in oogstaandeel equivalent is aan 1/2e volwassene of 0.5 volwassen equivalent telt (0.5VE). Je gezinsgrootte wordt uitgedrukt in VE.

Voor kinderen jonger dan 1 jaar wordt geen vergoeding gevraagd.

Voorafbetaling = garantie, afzetzekerheid

Om de juiste hoeveelheid grond klaar te leggen, juiste hoeveelheid plantgoed, zaad en compost te bestellen en om zekerheid van arbeidsvergoeding te hebben is het belangrijk dat je inschrijft voor 31 janauri!

Het bedrag wordt betaald op het moment dat het landbouwseizoen aanvangt (eind jan) en dus 3 maand voor de eerste oogst (april). Het kan dus wel zwaar wegen op je huishoudelijke uitgaven in die maand. Is dat het geval dan kan je vragen om in 3 schijven te betalen, maar wel binnen het eerste kwartaal, dus 1ste schijf voor eind jan, 2de voor eind maart, 3de eind mei. Dit brengt meer boekhouding te weeg en is dus te vermijden. Het is alleen bedoeld voor gezinnen die het totaalbedrag niet op de spaarrekening hebben staan. Per uitzondering kan eventueel ook overeengekomen worden dat maandelijks betaald wordt mits domicilering bij de bank.

Voor NIEUWE deelnemers die nog in feb inschrijven op de lege plaatsen kan de inschrijving tot eind februari en de betaling voor eind maart.  In geval van betaling in 3 schijven wordt dit dan 1ste voor eind maart, 2de voor eind april en 3de voor eind juni.

Heb je vragen, twijfels? Neem zeker contact op.

 

Transparantie

Je krijgt inzage in de boekhouding zodat je begrijpt waar alle centen naartoe gaan. Dit vindt plaats in december op de ‘decembermeeting’ of begin januari. Iedereen ontvangt een verslag.

Verlate instap

Er worden nog instapmomenten voorzien tijdens het jaar  indien het volledige ledenaantal waarop de teelten berekend zijn nog niet bereikt zou zijn. De bijdrage wordt dan ook lager naarmate het jaar al gevorderd is. Dit kan voor twijfelende nieuwe deelnemers de drempel verlagen.