Bijdrage en aanbod per oogstaandeel voor 2020-2021?

Je bijdrage voor oogstaandeel 2020-2021 

Veel uitleg omtrent de bijdrage versus het beoogde aanbod. Een hele boterham, vooral voor nieuwelingen. Dankzij de duidelijke titels kan je overslaan wat je al weet.

Even vooraf wat csa-jargon: Wat is VE?
1 bijdrage voor oogstaandeel voor een volwassene geeft recht op 1 volwassen-equivalent van de totale oogst, wat we afkorten als VE. Kinderen betalen een bedrag naargelang hun leeftijd. Voor een kind van 12 bedraagt de bijdrage (14 X 12) de helft van een bijdrage voor een volwassene, dit geeft recht op 0.5 VE van de totale oogst. Een gezin kan dus een bijdrage doen voor bv.  2.7 VE. We gebruiken dit getal als er oogst moet verdeeld worden volgens duidelijke richtlijnen.

bijdrage voor oogstaandeel 1 VE 2020-2021

 

De resultaten van een bevraging van 80% van onze oogstaandeelhouders 2019 waren zeer bemoedigend. Hierbij enkele highlights:

 • Kwaliteit is top voor 81% van de leden !
 • 89% van de leden vindt het aanbod t.o.v. de bijdrage
  perfect of groot !
 • 65% van de leden eet 70% of meer van de dagen van de oogst van het veld

We zijn dus op de goede weg !

Vanaf 2020 zet CSA Land van Duwijck de stap naar een kostendekkend model. Na een heel uitgebreide analyse van de kosten en opbrengsten van het Land van Duwijck, getoetst aan die van andere CSA boerderijen, en een hartverwarmende ledenvergadering met 30 aanwezigen, hebben we moeten vaststellen dat het niveau van de huidige lidmaatschapsbijdrage niet duurzaam is voor mezelf, waardoor ik moest besparen op sociale bescherming en op betaalde hulp.

Dit is niet houdbaar, en dus heb ik beslist om het advies van ‘Community’ zondag te volgen, en de bijdrage voor 2020 naar 365 EUR per VE te brengen voor het oogstaandeel 2020-2021. Dit is een eenvoudige boodschap : 1 EUR per dag, per Voltijds equivalent.

Met dit bedrag zullen we verdergaan in de toekomst, mits indexering van 2 a 3% om gelijke tred te houden met inflatie en anciënniteit.

Enkele leden hebben de vergelijking gemaakt met aankopen van de groenten/fruit die ze plukten t.o.v. het niveau van de winkel (niet-bio), en bereikten een break-even einde september.

Voor de bijdrage van 365 euro, op basis van 185 VE leden,
wordt per VE, dus voor elke volwassene,

48m² grond bewerkt waarvan 5m² kleinfruit en 5m² tunnelserre,

met inzet van

 • 172 EUR voor 10u werkuren als zelfstandige (ipv 150 voor 10 u) in 2019
 • 49 EUR algemene kosten
 • 44 EUR zaaigoed etc
 • 44 EUR medewerker voor 4,5 uur (i.p.v. 2.5 u in 2019) via gelegenheidsarbeid
 • 33 EUR materiaal
 • 15 EUR BTW
 • 8 EUR interest

WAT BIEDT HET LAND VAN DUWIJCK U HIERVOOR ?

-De kwaliteit die u gewoon bent

-Een ruim aanbod en verse seizoensproducten, een heel jaar rond

-Korte keten, geen verpakking

-Aardappelen in juli-september, plus een 4 kilo/VE bewaaraardappelen

-Ajuin, look en sjalot in lente en zomer

-zomerwortelen (bussels) van begin juni tot september en winterpenen tot eind december

-Plukplezier – als het weer mee zit

-Een winter-service, waarbij uw groenten 10 x voor u klaarliggen, als u het plukken niet ziet zitten in de winter (mits supplement van 20 EUR per VE)


WAT IS NIEUW IN VOLGEND SEIZOEN ?

-nz-spinazie: terug op apart bed
-meer aubergine, iets meer tomaten (wel minder coeur de boeuf)
-een iets groter aandeel aan bloemkool & broccoli in verhouding,
-minder augurk meer watermeloen
-minder haverwortel meer schorseneer,

-wateropvangbekken en nieuwe materiaalopslag (en aanvraag vergunning voor loods),
-meer kippen (omheind) voor mensen met ‘eierkaart’ (aparte bijdrage)
-een begin van snijbloementeelt voor de geïnteresseerde gezinnen (aparte bijdrage)

op vlak van admin:
-een bijdrage van 70% van volwassenbijdrage voor een volwassen kind nog ten laste
-een aanpassing voor grote kinderen die vaak uithuizig eten en weinig gasten meenemen aan de dis
-meer gerichte mailings op basis van info die we inwinnen bij de inschrijving

We werken gecontroleerd volgens het bio-lastenboek en dragen naast milieuzorg ook de leefbaarheid voor de ganse biosector hoog in het vaandel.  Heden zit de CSA in de periode van ‘omschakeling’, die voorafgaat aan het bio-label (nog tot eind nov 2020)


voor nieuwe mensen: het CSA & zelfoogst-PROFIEL

De bijdrage is afgestemd op deze gemiddelde oogst-aandeelhouder,
waar de meesten min of meer aan voldoen, de een al wat meer dan de ander:

-het gezin eet minimum 70% van het jaar van hetgeen het veld brengt, doorheen de 4 seizoenen en oogst een gevarieerde mix van klimaateigen soorten (makkelijke teelten) en mediterraanse tot tropische teelten (meer risico en meer zorgen), intensieve teelten en minder intensieve teelten. De boer voorziet telkens oogst voor 70-80-90% vd gezinnen naargelang de teelt en de tijd van het jaar, doordat niet iedereen altijd komt.

-Het zelfoogsten is voor de meeste van onze mensen een plezier in tijden van mooi weer en heeft versheid, keuzevrijheid, weinig voedselverspilling en verpakkingsloos winkelen als voordeel (t.o.v. bv pakketten). Oogsten en wassen kost meer tijd dan winkelen maar minder dan zelf telen. Ook het lezen van de wekelijkse update vraagt een beetje tijd. U bent minder enthousiast bij slecht weer, dat is zo. Bij slecht weer doet Birgit indien mogelijk haar best om het u wat gemakkelijker te maken: er wordt al eens wat klaargezet vooraan op het bed om u te stimuleren toch te komen. De meeste van onze mensen houden ervan wekelijks buiten te komen bij mooi weer, maar het is en blijft een engagement, vooral bij muts- en laarzenweer. De smaak en het oogstplezier bij mooi weer krijgt u ervoor terug. De kwaliteit en het aanbod/prijs wordt goed tot heel goed bevonden.

-U past zich aan aan het seizoensaanbod dankzij wat creativiteit in de keuken en uw openheid voor het ontdekken van nieuwe smaken. U bent flexibel genoeg om bv  af en toe koolrabi te gebruiken in bloemkool-gerechten, suikerbrood ipv andijvie, u geniet bij wijze van spreken even erg van pastinaak als van tomaten in de zomer. U hecht aan een volle smaak. Geraak je in de ban van het veld, dan ga je door je engagement en creativiteit vanzelf meer groenten eten.

-U wil uw (klein)kinderen betrekken. U wil hen tonen hoe hun groenten deel uit maakten van een levende plant. Vaak gehoord is hoe kinderen na het mee geoogst te hebben, plots dingen gaan eten die ze voordien vies vonden. Tomaten blijken ineens ook lekkerder dan degene die ze kenden van de winkel.

-U eet al eens bij vrienden/familie, maar nodigt ook even vaak vrienden of familie uit.

-de smaak van vers, het onbespoten zijn, verpakkingsloze, het ecologische, de betrokkenheid tot het veld en de boerin(nen), het bijdragen aan de leefbaarheid vd biolandbouw, het educatieve, het primaire van het fourageren, de verbinding met je voeding, de ervaring van rust, vormen uw eigen pallet van motivatie voor dit engagement.

-u woont niet alleen graag agrarisch, u wil ook het platteland waar u woont mee ontwikkelen in de goeie richting, u verbindt zich met uw regio.

Twijfelt u over uw engagement tijdens de korte dagen, met vaak guur weer? Kies voor service in de korte dagen.
U hebt geen tijd met overschotten. U bent natuurlijk niet alleen. Er kan gekozen worden voor oogst-service als de dagen op zn kortst zijn. Dit noemen we de ‘sinusitis-service’ naar de snotvallingen die dan de ronde doen. Boerin zet dan wekelijks groenten voor je klaar geoogst en gewassen, tegen vergoeding. Je kan zelf 10 dagen uitkiezen tussen 1 november en 1 maart die je goed uitkomen, je wordt goed gebrieft over de inhoud vh ‘pakket’. Daarnaast behoud je nog steeds je recht zelf bij te oogsten. Zelfoogsten in de zomer, en oogst-service in de winter, zeker het overwegen waard.  meer hierover

Bent u lang afwezig dan kan u uw oogstaandeel gedurende die periode overdragen aan een ander, mits u dit meldt. U kan onderling dan zelf iets overeenkomen als vergoeding. Jaarlijks maken een 5-tal gezinnen hiervan gebruik, soms met nieuwe aansluitingen tot gevolg. Een normaal gehalte aan afwezigheid is ingecalculeerd in de bedrijfsvoering en dus de bijdrage; Stel er gerust vragen over.

Betrokkenheid op het veld en de teelten

Een CSA berust op wederzijds vertrouwen, waar maakt u zo’n onderneming mee? Betrokken zijn op het veld is de motor die de CSA ontwikkelt. De meewerkdagen van de CSA-netwerk vzw op Land van Duwijck zijn er om de betrokkenheid te vergroten en voeling te krijgen met het werk op het land. U wordt vriendelijk uitgenodigd hieraan eens per jaar deel te nemen gedurende een halve meewerkdag, dus 2.5u. De meewerkdagen gaan 6X door van april t/m nov, telkens op de eerste zondag vd maand.
U sluit zich met uw oogstaandeel ook automatisch aan bij het CSA-netwerk-vzw waarvan Land van Duwijck een afdeling is.

Kinderen in alle soorten en maten

Voor een kind ouder dan 4jaar bedraagt de bijdrage 14 euro maal de leeftijd voor een jaar.
De bijdrage voor een 12-jarig kind is dan ook de helft van die voor een volwassene.
Een kind van 18 zit aan 75% van een volwassenbijdrage.
Dit jaar wordt het aandeel voor een meerderjarige ten laste beperkt tot 77% van een volwassenbijdrage (ipv 90% vorig jaar) dus 265 euro (zelfde bedrag als 19jarige).
Daarnaast is er een aanpassing voor kinderen in co-ouderschap (-50%), kinderen op kot (265-66%), kinderen op kot en in co-ouderschap (265-84%) en sinds dit jaar ook meerderjarigen ten laste die veel vaker buitenshuis aanschuiven dan dat ze gasten meenemen voor de dis (265-50%).

We zeggen dan ook dat een 12jarige in bijdrage en dus ook in oogstaandeel equivalent is aan 1/2e volwassene of 0.5 volwassen equivalent telt (0.5VE). Je gezinsgrootte wordt uitgedrukt in VE.

Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt geen vergoeding gevraagd.

Voorafbetaling = garantie, afzetzekerheid

Om de juiste hoeveelheid grond klaar te leggen, juiste hoeveelheid plantgoed, zaad en compost te bestellen en om zekerheid van arbeidsvergoeding te hebben is het belangrijk dat je inschrijft voor 31 janauri!

Het bedrag wordt betaald op het moment dat het landbouwseizoen aanvangt (eind jan) en dus 3 maand voor de eerste oogst (april). Het kan dus wel zwaar wegen op je huishoudelijke uitgaven in die maand. Is dat het geval dan kan je vragen om in 3 schijven te betalen, maar wel binnen het eerste kwartaal, dus 1ste schijf voor eind jan, 2de voor eind maart, 3de eind mei. Dit brengt meer boekhouding te weeg en is dus te vermijden. Het is alleen bedoeld voor gezinnen die het totaalbedrag niet op de spaarrekening hebben staan. Per uitzondering kan eventueel ook overeengekomen worden dat maandelijks betaald wordt mits domicilering bij de bank.

Voor NIEUWE deelnemers kan de inschrijving tot eind februari en de betaling voor eind maart.  In geval van betaling in 3 schijven wordt dit dan 1ste voor eind maart, 2de voor eind april en 3de voor eind juni.

Twijfel je over je (her)inschrijving om één of andere reden? Neem zeker contact op.

 

Transparantie

Je krijgt inzage in de boekhouding zodat je begrijpt waar alle centen naartoe gaan. Dit vindt plaats in december op de ‘decembermeeting’ of begin januari. Iedereen ontvangt een verslag.

Verlate instap

Er worden nog instapmomenten voorzien tijdens het jaar  indien het volledige ledenaantal waarop de teelten berekend zijn nog niet bereikt zou zijn. De bijdrage wordt dan ook lager naarmate het jaar al gevorderd is. Dit kan voor twijfelende nieuwe deelnemers de drempel verlagen.