Wat met rampscenarios

Voorkomen is beter dan genezen

Wat met rampscenario’s?

Door extreme klimatologische omstandigheden zoals de zondvloed van mei-juni 2016 kan uit de kalender iets wegvallen, bv. door de droogte in mei 2017 is de opbrengst aan pastinaak wat minder waardoor hij in februari 2018 al op is. Dit behoort tot het ‘gedeeld risico’ van de hele CSA. Door de veelheid aan teelten zijn er zeker ook teelten zijn die het door de droogte in mei heel goed gedaan hebben (doordat onkruidbestrijding in droge grond makkelijker is). Dit compenseert dan het tekort in de andere teelt. In 2021 werden door de hoge luchtvochtigheid de tomatenplanten ziek, en kon de grond in juli niet op tijd bewerkt worden om de herfstbloemkool te planten, maar werden de zomerbloemkolen dan weer gigantisch groot, en profiteerden alle ‘gematigde streken-groenten’ die wél in de grond zaten heel erg van de constante watertoevoer uit de hemel.

Uiteraard probeert Birgit door keuzes in de bedrijfsvoering ook zo goed mogelijk te anticiperen op extreme omstandigheden, en volgt de cvba met de nodige investeringen.

Zo heeft de hele cvba ingestemd met investeringen voor de opvang van 500m³ regenwater van het dak van het naburige bedrijf Xeikon-Accentis.

De zondvloed van 2016 was ook erg leerrijk: het kleine groente akkertje lag vooraan op het veld, dat blijkbaar het natst was. Hogerop waren de teelten veel beter geslaagd. En de zondvloed maakte heel erg duidelijk dat de grond veerkrachtiger moest worden gemaakt door véél compost op te voeren. Dat kon door de hele oppervlakte aan grasklaver: die geeft extra mestrechten die zo veel mogelijk gebruikt werden voor het opvoeren van compost en stalmest, in overleg met melkveehouder en grasklaver-beheerder Kris van Dijck (zie ‘over ons’). In 2018 wordt bovendien met investeringen werk gemaakt van ploegloos boeren: de grond wordt bij voorkeur niet gekeerd; behalve de opperste laag wordt de grond zo veel mogelijk onaangeroerd gelaten. De combinatie met veel compost wordt erg geapprecieerd door de gemeenschap aan regenwormen: deze bouwen jaar na jaar steeds meer kanaaltjes en luchtigheid op waardoor de afwatering bij zondvloed verbetert.

Wat met ziekten?

Zie: biologische landbouw

Onze groentenkalender geeft aan welke groenten Land Van Duwijck aanbiedt per maand