Hoe werkt zelfoogst / ENGAGEMENTSVERKLARING

CSA Zelfoogst is gebaseerd op solidariteit en zorg voor elkaar

Engagementsverklaring 2020-2021 voor deelname aan CSA Land van Duwijck

Bij inschrijving betaalt u uw aandeel in de oogst bij CSA Land van Duwijck cvba, Paaiestraat 54 Lier, met veld tegenover nr 64, btw BE 0661.798.237. Bij de inschrijving verklaart u zich akkoord met het volgende engagement hieronder beschreven:

De basis van Community-Supported Agriculture is het opnemen en nakomen van een engagement, zowel door de boer als door de oogstaandeelhouders. Het systeem staat of valt met vertrouwen.
Daarom maken we de volgende afspraken. Bij het niet respecteren van deze afspraken, kan de boer het oogstaandeel onmiddellijk stopzetten.

1. Je schrijft in voor het hele gezin/huishouden (= alle inwonenden of deeltijds inwonenden).

2. Door deel te nemen aan het Land van Duwijck word je ook lid van CSA-netwerk vzw (zie 
www.csa-netwerk.be).

3. Het oogstseizoen loopt van begin april en tot eind maart. Na het betalen van de jaarlijkse bijdrage (= een oogstaandeel) om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de consumptie van je gezin deelt de CSA met jouw in de oogst. Het veld is altijd open: je mag om het even welke dag komen oogsten. Alleen deelnemers komen oogsten, tenzij iets anders werd overeengekomen met de boerin.

4. Bij elke groente staat een vlag met een kleur:

Geen vlag betekent niet oogsten: de groenten zijn nog niet oogstklaar. Ook al stond er tevoren een groene vlag, indien geen vlag moet je wachten om de groenten nog wat te laten groeien.
Groen betekent oogsten voor eigen vers gebruik. Het is uiteraard niet de bedoeling om producten door te verkopen of door te geven. In sommige situaties zal de boer oogstrichtlijnen meegeven over hoe te oogsten (bijvoorbeeld “zoek de grootste”) of hoeveel maximaal te oogsten per volwassen equivalent (VE)(zie betalingsformulier).
Orange vlag = Solidair, bescheiden oogsten: teelt is nog niet geheel op dreef, nog niet alle knollen zijn volgroeid, teelt is minder gelukt, of andere reden waardoor er (nog) niet voor iedereen grote hoeveelheden zijn.
Een blauwe vlag betekent dat er overvloed is en dat je een voorraad mag inslaan (inmaken, invriezen,…). Als mensen buiten het huishouden mee aanschuiven aan tafel, gebruik je bij voorkeur groenten die in overvloed zijn (blauw). Met de ingevrozen groenten bereidt u een maaltijd in de winter voor uw eigen gezin (+eventueel gasten), de groenten worden niet weggeschonken.

5. Oogstresten (bijvoorbeeld het groene loof van wortelen) mag je ter plaatse verspreid laten liggen, tenzij er een bak klaarstaat. Bio afval mag in bakken die ervoor bij de teelt staan, tussen de palletten of in het kippenperk maar !! alleen bio groenteafval van op het veld !! & zonder papiertjes en verpakkingen erbij!

6. Gedeelde verantwoordelijkheid en respect voor de anderen, de groenten en het veld is de basis van dit project. We dragen zorg voor de bodem door de bedden met groenten niet te betreden. Ook al lijkt een bed leeg, loop altijd op de (rij)paden (er kan altijd iets gezaaid zijn of gezaaid gaan worden). Ook als een bed halfleeg is loop je niet naar de resterende teelt over het bed, er volgt altijd een volgende teelt, een dichtgetrapte grond is altijd nadelig, en kan alleen perfect genezen door twee jaar braak te liggen ingezaaid met een diepwortelend gras. Te vermijden dus!

7. Volwassenen zijn altijd verantwoordelijk voor hun (klein)kinderen. Kinderen -12jaar mogen niet zelfstandig oogsten zonder toezicht.

8. Het oogstrisico wordt gedeeld tussen de boer en de oogstaandeelhouders. De volledige bijdrage wordt in principe vóór de start van het oogstjaar betaald. In 3 schijven is ook een mogelijkheid, 1ste schijf eind januari, 2de eind maart, 3de eind juni.

9. Tijdens het jaar worden een aantal boerderijfeesten georganiseerd waarbij de inbreng en hulp van deelnemers aangemoedigd wordt. Op de eerste zondag van de maand zijn er vrijblijvende meewerkdagen en op het einde van het jaar zitten we samen om te evalueren op de decembermeeting. Op dit moment krijgen de deelnemers inzage in de boekhouding van het bedrijf.

10. CSA Land van Duwijck is niet aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers, maar deelnemers zijn wel verzekerd bent voor burgerlijke aansprakelijkheid.

11. Je hebt als deelnemer toegang tot CSA Land van Duwijck. Het oogstaandeel omvat immers ook het ervaren van de omgeving, het beleven van de landbouw en het gebruik van de boerderij als gemeenschappelijke tuin.

12. CSA Land van Duwijck is lid van vzw CSA-netwerk Vlaanderen. Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij een CSA-bedrijf, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de verbinding met de seizoenen, het land en de voedselproductie als instrument voor een hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving.

13, Als lokale afdeling organiseert CSA Land van Duwijck collectieve meehelpdagen en andere activiteiten die bijdragen tot de cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het kan ook gebeuren dat de boer een oproep doet om een acute werkpiek op te vangen. Al deze voorgenoemde momenten zijn vrijblijvend. De deelnemers kunnen hier desgewenst en vrijwillig aan participeren.

Nog een aantal praktische afspraken:

– Je brengt zelf een mesje mee. Bij de wortelgewassen en prei staat een spitvork of spade. Voor verpakkingsmateriaal zorg je zelf. Ben je vergeetachtig leg je mesje dan op een uitgekiend plekje op het veld.
– TIP: breng verschillende bakjes of zakjes mee om kruiden of fijne bladgewassen onmiddellijk gescheiden te kunnen wegsteken bij het oogsten.– Een hond mag op het veld komen, maar niet op de bedden. Er lopen ook kippen rond op het veld. Honden moeten dus altijd aan de leiband.
– Ben je voor langere tijd ziek en kan je dus een periode niet zelf oogsten, dan kan je dit laten weten en kan de boer een oproep doen of er iemand kan helpen.
-de bijdrage en het aanbod is zo gepland, rekening houdende met het feit dat mensen soms op vakantie gaan. In geval van erg lange vakanties >3weken kan overeengekomen worden dat er iemand anders komt oogsten, maar nooit zonder overleg.

De ‘denktank’ bestaat uit mensen die als een klankbord fungeren voor de boer. We komen minstens één keer per jaar samen en bespreken zowel praktische, economische als sociale zaken in meer detail. Iedereen kan zich kandidaat stellen om aan te sluiten bij de kerngroep.

Wie zich meer wil engageren, kan aansluiten bij een van de volgende clubjes: bricolage, techniek, kippen, kruiden, evenementen, bekendmaking.

Visie op biologische landbouw op Land van Duwijck (onder controle van TÜV Nord Integra):

– We geloven in biodiversiteit als wapen tegen ziekten en plagen.

– We streven naar evenwichten tussen schadelijke en nuttige levensvormen (bijvoorbeeld plaaginsecten en roofinsecten).

– Daarom vermijden we niet-specifieke bestrijdingsmiddelen die ook de nuttige levensvormen schade toebrengen, zelfs indien toegelaten volgens het biologisch lastenboek.

Laat ons er samen een mooi oogstjaar van maken!

Geniet van de oogst! Bedankt voor je engagement.