CSA Land Van Duwijck – Biologische teelt – Kippen onkruidwieders