Bijdrage en aanbod per oogstaandeel voor 2023-2024?

Je bijdrage voor oogstaandeel 2023-2024

Veel uitleg omtrent de bijdrage versus het beoogde aanbod. Een hele boterham, vooral voor nieuwelingen. Dankzij de duidelijke titels kan je overslaan wat je al weet.

Even vooraf wat csa-jargon: Wat is VE?

1 bijdrage voor oogstaandeel voor een volwassene geeft recht op 1 volwassen-equivalent van de totale oogst, wat we afkorten als VE. Voor kinderen wordt een bedrag betaald naargelang hun leeftijd (en verblijf in het gezin, zie verder). Voor een kind van 12 bedraagt de bijdrage (17,5 X 13) 210 euro dwz  ongeveer de helft van een volwassen bijdrage, dus equivalent aan een halve volwassene. Dit kind heeft recht op 0.5 VE van de totale CSA oogst (220VE). Een gezin kan dus mogelijks een bijdrage doen voor zn ‘groenten-voor-n-jaar’ voor bv.  2.5 VE (440+440+210). We gebruiken dit getal als er oogst moet verdeeld worden volgens duidelijke richtlijnen.

bijdrage voor oogstaandeel 1 VE 2023-2024

Vanaf 2020 zette CSA Land van Duwijck de stap naar een kostendekkend model, op minimalistische wijze. Dankzij opschaling kunnen we dat verbeteren.

Met dit bedrag zullen we verdergaan in 2022, mits indexering om gelijke tred te houden met inflatie en anciënniteit en een lichte verhoging.
De indexering+verhoging betreft dit jaar 32euro, zijnde
8% om koopkracht van bedrijf en werkrachten te behouden (in totaal 5+8% tov 2020 hetgeen overeenkomt met 3+10% inflatie tov 2020)
en
2% (+8euro/VE)  om zowel mechanisatie als lonen en inkomen verder omhoog te krikken.
Het bedrag voor kinderen gaat van 16 naar 17,5 euro per leeftijdsjaar, voor kinderen vanaf 1 jaar. Dat is +9%.

48m² grond bewerkt
waarvan 5m² kleinfruit en 5m² tunnelserre + 6m² per VE grond ‘in rust’ (ingezaaid met grasklaver, om te recupereren).

met inzet van

 • 8.0u werkuren als zelfstandige iets meer dan minimaal vergoed (+10% tov 2022 dr inflatie)
 • 59 EUR + 10% voor algemene kosten
 • 34 EUR +10% vr zaaigoed & plantgoed
 • 4,5 ipv 5,5 uur gelegenheidsarbeid aan uurloon 2022 (125% vh gelegenheidsarbeidsminimum id tuinbouw) +13%, …  -1u dankzij mechanisatie
 • 44 EUR +5% vergoeding verslijt materiaal & infrastructuur (= afschrijvingen) + 8euro extra voor afschrijving nieuwe machines=54,6 EURO
 • 17,5 EUR BTW (=+10% tov 2022)
 • 8,1EUR interest op alle investeringen voor de investeerders (= +5% tov 2022)
 • 0,5 euro lidgeld aan La Via Campesina, waarvan 0.1euro aan Vlaamse onderafdeling Boerenforum
 • 1euro voor promotie (flyers)
 • een 1,5 euro voor extra aankoop van witloofpennen
 • WAT BIEDT HET LAND VAN DUWIJCK U HIERVOOR ?

-deel van een geheel zijn waar wordt gedeeld in verantwoordelijkheid over duurzame voedselproductie. Zorgzame economie!

-De kwaliteit die u gewoon bent

-Een ruim aanbod aan verse seizoensproducten, een heel jaar rond, met een piek v juni-okt

-Korte keten, geen verpakking

-Aardappelen in juli-september, plus enige kg’s bewaaraardappelen

-Ajuin, look in lente en zomer

-zomerwortelen (bussels) van begin juni tot september en winterpenen tot eind december

-Plukplezier –

-zorg voor het landschap van uw streek : hagen/heggen, fruitboompjes en wilde bloemenstroken

-een inkomengebonden bijdrage op vrijwillige basis.
Een basisbedrag met dewelke we arbeid minimaal kunnen vergoeden, en meer op basis van vrijwilligheid om op te schuiven richting het vlaams mediaan met 2 jaar achterstand (Statbel-info lonen 2020 (reken +13% aan loonindexering door inflatie): https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/gemiddelde-bruto-maandlonen#:~:text=Het%20mediaanloon%20bedraagt%203.550%20euro,4.250%20euro%20bruto%20per%20maand.

Het vrijwillig hoger bedrag voor mensen met en bruto inkomen tegen mediaan of meer wordt ook gebruikt om de meest financieel kwetsbaren een sociale korting te kunnen geven. Dit jaar willen we dit ook geven aan andere mensen met een inkomen aanschurkend tegen het minimum. <2550 bruto maandloon los van extralegale voordelen, dwz 50-65% vh mediaan) naast werklozen, studenten, eventueel alleenstaanden, gepensioneerden met klein inkomen, mensen op ziekte.

-Een winter-service, waarbij uw groenten 10 x voor u klaarliggen, als u het plukken niet ziet zitten in de winter (mits supplement van 28 EUR per VE)

-voeding geproduceerd met water uit duurzaam beheer (spaarbekken dat gevuld wordt in de winter voor gebruik in de zomer)
-kippen voor mensen met ‘eierkaart’ (aparte bijdrage)
-een beter uitgebouwde snijbloementeelt voor de geïnteresseerde gezinnen (aparte bijdrage)

We werken gecontroleerd volgens het bio-lastenboek, MET BIO-LABEL,
en dragen naast milieuzorg ook de leefbaarheid voor de ganse biosector hoog in het vaandel.


voor nieuwe mensen: het CSA & zelfoogst-PROFIEL

De bijdrage is afgestemd op deze gemiddelde oogst-aandeelhouder,
waar de meesten min of meer aan voldoen, de een al wat meer dan de ander:

-het gezin eet minimum 70% van het jaar van hetgeen het veld brengt, doorheen de 4 seizoenen en oogst een gevarieerde mix van klimaateigen soorten (makkelijke teelten) en mediterraanse tot tropische teelten (meer risico en meer zorgen), intensieve teelten en minder intensieve teelten. De boer voorziet telkens oogst voor 70-80-90% vd gezinnen naargelang de teelt en de tijd van het jaar, doordat niet iedereen altijd komt.

-Het zelfoogsten is voor de meeste van onze mensen een plezier in tijden van mooi weer en heeft versheid (>>smaak! vitaminen!), keuzevrijheid, weinig voedselverspilling en verpakkingsloos winkelen als voordeel (t.o.v. bv pakketten). Oogsten en wassen kost meer tijd dan winkelen maar minder dan zelf telen. Ook het lezen van de wekelijkse update vraagt een beetje tijd. De meeste van onze mensen houden ervan wekelijks buiten te komen bij mooi weer, maar het is en blijft een engagement bij muts- en laarzenweer. De smaak en het oogstplezier bij mooi weer krijgt u ervoor terug. De kwaliteit en het aanbod/prijs wordt goed tot heel goed bevonden.

-U past zich aan aan het seizoensaanbod dankzij wat creativiteit in de keuken en uw openheid voor het ontdekken van nieuwe smaken. U bent flexibel genoeg om bv  af en toe koolrabi te gebruiken in bloemkool-gerechten, suikerbrood ipv andijvie, u geniet bij wijze van spreken even erg van pastinaak als van tomaten in de zomer. U hecht aan een volle smaak. Geraak je in de ban van het veld, dan ga je door je engagement en creativiteit vanzelf meer groenten eten.

-U wil uw (klein)kinderen betrekken. U wil hen tonen hoe hun groenten deel uit maakten van een levende plant. Vaak gehoord is hoe kinderen na het mee geoogst te hebben, plots dingen gaan eten die ze voordien vies vonden. Tomaten blijken ineens ook lekkerder dan degene die ze kenden van de winkel. De ‘boerin’ krijgt een gezicht en kinderen komen haar vanalles vertellen.

-U eet al eens bij vrienden/familie, maar nodigt ook even vaak vrienden of familie uit.

-de smaak van vers, het onbespoten zijn, verpakkingsloze, het ecologische, de betrokkenheid tot het veld en de boerin(nen), het bijdragen aan de leefbaarheid vd biolandbouw, het educatieve, het primaire van het fourageren, de verbinding met je voeding, de ervaring van rust, vormen uw eigen pallet van motivatie voor dit engagement.

-u woont niet alleen graag agrarisch, u wil ook het platteland waar u woont mee ontwikkelen in de goeie richting, u verbindt zich met uw regio.

Twijfelt u over uw engagement tijdens de korte dagen, met vaak guur weer? Kies voor service in de korte dagen.
U hebt geen tijd met overschotten. U bent natuurlijk niet alleen. Er kan gekozen worden voor oogst-service als de dagen op zn kortst zijn. Dit noemen we de ‘winter-service’ . Boerin zet dan wekelijks groenten voor je klaar geoogst en gewassen, tegen vergoeding. Je kan zelf 10 dagen uitkiezen tussen 1 november en 1 maart die je goed uitkomen, je wordt goed gebrieft over de inhoud vh ‘pakket’. Daarnaast behoud je nog steeds je recht zelf bij te oogsten. Zelfoogsten in de zomer, en oogst-service in de winter, zeker het overwegen waard.  meer hierover. HIERVOOR WORDT IN DE ZOMER INGESCHREVEN en BETAALD.

Bent u lang afwezig dan kan u uw oogstaandeel gedurende die periode overdragen aan een ander, mits u dit meldt. U kan onderling dan zelf iets overeenkomen als vergoeding. Jaarlijks maken een 5-tal gezinnen hiervan gebruik, soms met nieuwe aansluitingen tot gevolg. Een normaal gehalte aan afwezigheid is ingecalculeerd in de bedrijfsvoering en dus de bijdrage; Stel er gerust vragen over.

Vanaf dit jaar bieden we een soort oogst-verzekering aan voor het geval dat je langer dan 1 week ziek bent. Draagt u 5euro bij per oogstaandeel aan de pot dan kan u er ook gebruik van maken. Het vaste team oogst dan voor uw gezin als gezinshoofden ziek zijn.

Betrokkenheid op het veld en de teelten

Een CSA berust op wederzijds vertrouwen. Betrokken zijn op het veld is de motor die de CSA ontwikkelt. De meewerkdagen van de CSA-netwerk vzw op Land van Duwijck zijn er om de betrokkenheid te vergroten en voeling te krijgen met het werk op het land. U wordt vriendelijk uitgenodigd hieraan eens per jaar deel te nemen gedurende een halve meewerkdag, dus 2.5u. De meewerkdagen gaan 6X door van april t/m nov, telkens op de eerste zondag vd maand.
U sluit zich met uw oogstaandeel ook automatisch aan bij het CSA-netwerk-vzw waarvan Land van Duwijck een afdeling is. Meewerken op meewerkdagen wordt aanvaard door het ministerie van arbeid als vrijwilligerswerk aan het CSA-Netwerk vzw.

Kinderen in alle soorten en maten

Voor een kind bedraagt de bijdrage 17,5 euro maal de leeftijd voor een jaar.
De bijdrage voor een 12-jarig kind is dan ook 210 dwz bijna de helft van die voor een volwassene.
Een kind van 18 zit aan 75% van een volwassenbijdrage.
Dit jaar wordt het aandeel voor een meerderjarige ten laste beperkt tot 77% van een volwassenbijdrage (zelfde bedrag als 18jarige).
Daarnaast is er een aanpassing voor kinderen in co-ouderschap (-50%), kinderen op kot (-66%), kinderen op kot en in co-ouderschap (-84%) en sinds dit jaar ook meerderjarigen ten laste die veel vaker buitenshuis aanschuiven dan dat ze gasten meenemen voor de dis (-30%, geen -50% meer).

We zeggen dan ook dat een 12jarige in bijdrage en dus ook in oogstaandeel equivalent is aan 1/2e volwassene of 0.5 volwassen equivalent telt (0.5VE). Je gezinsgrootte wordt uitgedrukt in VE.

Voor kinderen jonger dan 1 jaar wordt geen vergoeding gevraagd.

Voorafbetaling = garantie, afzetzekerheid

Om de juiste hoeveelheid grond klaar te leggen, juiste hoeveelheid plantgoed, zaad en compost te bestellen en om zekerheid van arbeidsvergoeding te hebben is het belangrijk dat je inschrijft voor 31 janauri! Nieuwe leden kunnen nog langer inschrijven zolang er nog oogstaandelen zijn, dit jaar is er plaats voor 15 nieuwe gezinnen. We telen dit jaar strak op maat van 200 oogstaandelen. Om zeker te zijn schrijft u best zo snel mogelijk in.

Het bedrag wordt betaald op het moment dat het landbouwseizoen aanvangt (eind jan) en dus 3 maand voor de eerste oogst (april). Het kan dus wel zwaar wegen op je huishoudelijke uitgaven in die maand. Is dat het geval dan kan je vragen om in 3 schijven te betalen, maar wel binnen het eerste kwartaal, dus 1ste schijf voor eind jan, 2de voor eind maart, 3de eind mei. Dit brengt meer boekhouding te weeg en is dus te vermijden. Het is alleen bedoeld voor gezinnen die het totaalbedrag niet op de spaarrekening hebben staan.
Dit jaar bieden we aan 10 gezinnen die we al kennen uitzonderlijk* de mogelijkheid om in 10 schijven te betalen. First come-first serve principe, op is op. Maak er enkel gebruik van als het niet anders lukt, onnodig gebruik hiervan gaat ten koste van iemand die het nodig heeft om aan boord van de CSA te blijven.

*omwille van de hyperinflatie… en de schokken die dat voor gezinnen met weinig marge geeft , … delay tussen hogere kosten en indexering van de inkomens enz..

Voor NIEUWE deelnemers die nog in feb inschrijven op de eventuele lege plaatsen kan de inschrijving tot eind februari en de betaling voor eind maart.  In geval van betaling in 3 schijven wordt dit dan 1ste voor eind maart, 2de voor eind april en 3de voor eind juni.

Heb je vragen, twijfels? Neem zeker contact op!

Transparantie

Je krijgt inzage in de boekhouding zodat je begrijpt waar alle centen naartoe gaan. Dit vindt plaats in december op de ‘decembermeeting’ of begin januari. Iedereen ontvangt een verslag.

Verlate instap

Dit jaar GEEN verlate instap. Ik teel exact op maat van het aantal oogstaandelen die eind feb zijn ingenomen.